Register Login Contact Us

Fika mai le pese

Wants Cock


Fika mai le pese

Online: Now

About

This song is explained by 1 writer u 1 Create lyrics explanation Select some words and click "Explain" button. Publish your explanation with "Explain" button. Get karma points! OK, got it! Don't understand the meaning of the song?

Engracia
Age: 22
Relationship Status: Not important
Seeking: I Look For Sexy Chat
City: Glasford
Hair: Redhead
Relation Type: Sexy Sexy Mom Seeks Sexy Girl

Views: 1389

submit to reddit

This song is explained by 1 writer u 1 Create lyrics explanation Select some words and click "Explain" button. Intro: Sole Get karma points! Highlight lyrics and request an explanation.

Eva mai le pese Fika mai le pese Shyguy bak in the game Hommie 1 more time we gone For a minute but I'm bak 2 shine Zipso is bak Yo Yo Yo Yo Yo Yo Chorus: Fika mai le pese, Kie kie vaalele su'e ai sou ulu felefele, Ile au faipese, E le tau faasee ae fia ai I se panikeke X2 Mr Tee: Ua sau faimai ua kagi, Le a se mea leaga ua fai ika kau le lagi, Magaia le musika zipso usu ai le pese, Musika samoa eke faapelepele, Pa'e va'ai se speeka faaeva musele, Find Manorville guy ua iai, zipso with da flow, Lea ou fai sau iai, See me coming a man, Beat him with a paper, Roll it up Eva from the song Take the song Pee back in the game Homie 1 more time we gone For a minute but I'm back 2 shine Zipso is back Yo Yo Yo Yo Yo Yo When you fly an airplane to find a good head, To the singers, No need to skip a pancake X2 Mr Tee: Why did you come here, What is wrong with heaven, Mmai music zipso sing, White see a muscle contraction speed, Shy guy there, zipso with da flow, Let me tell you, See me coming a man, Beat him with a paper, Roll it up Click on highlighted lyrics to lw.

Eva mai le pese Fika mai le pese Shyguy bak in the game Hommie 1 more time we gone For a minute but I'm bak 2 shine Zipso is bak Yo Yo Yo Tika Yo Yo Chorus: Fika mai le pese, Kie kie vaalele su'e ai sou ulu felefele, Ile au faipese, E le tau faasee ae fia ai I se panikeke X2 Mr Tee: Ua sau faimai ua kagi, Le a se mea leaga ua fai ika kau le lagi, Magaia le musika zipso usu ai le pese, Musika samoa eke faapelepele, Pa'e va'ai se speeka faaeva musele, Shy guy ua iai, zipso with da flow, Lea ou fai sau iai, See me coming a man, Beat him with a paper, Lady want sex VT Shaftsbury 5262 it up OK, got it!

Publish your explanation with "Explain" button.

Eva mai le pese Fika Casual Dating Catawissa Missouri 63015 le ;ese Shyguy bak in the game Hommie 1 more time we gone For a pewe but I'm bak 2 msi Zipso is bak Yo Yo Yo Yo Yo Yo Chorus: Fika mai le pese, Kie kie vaalele su'e ai sou ulu felefele, Ile au faipese, E le tau faasee ae fia ai I se panikeke X2 Mr Tee: Ua sau faimai ua kefei, Le a se mea leaga ua fai ika kau le lagi, Magaia le musika zipso usu ai le pese, Musika samoa eke faapelepele, Pa'e va'ai se speeka faaeva musele, Shy guy ua iai, zipso with da flow, Lea ou fai sau iai, See me coming a man, Beat him with a paper, Roll it up Don't understand the meaning of the song?